2024/1 Vi må velge

Feb 08, 2024

I en bønnestund, fikk jeg for meg å spørre Gud: 

- Gud, hvilken bønn har Du?

Umiddelbart ble jeg minnet om et bibelvers som er velkjent, men som jeg personlig faktisk aldri har sitert eller brukt aktivt selv:

- "...om så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land." (2.Krøn.7:14.)  

En bønn kom opp i meg som respons:

- Gud, hva står på spill?

Dette er inntrykket jeg fikk videre. En opplevelse av at Gud delte alvorsord fra sitt hjerte: 

- Folket må velge. Alt står på spill. Er de Mine og vil overgi seg - helt? 

Dere må overgi viljen, framtiden, valgene og veien dere går på. Prioriteringer, penger, fokus og tidsbruk.

Vil de ha Mitt navn knyttet til seg uten Mine veier? Min Ånds ild og kraft kommer bare om de villig følger Meg." 

 

Så kom noen spørsmål som kjentes som et sverd som kløyver...

- Hvem sier dere at Jeg er?

- Vil også dere gå bort? 

- Er Mitt Ord for hardt for dere? 

 

Dette fikk meg til å slå opp i Bibelen følgende steder:  

  • Mange av disiplene hans sa da de hørte det: «Dette er harde ord! Hvem kan høre på slikt?» Jesus visste med seg selv at disiplene hans murret på grunn av dette, og han sa: «Gjør dette at dere faller fra? Hva så når dere ser Menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. - Joh.6:60-63

 

  • «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» - Matt.16:15

 

Jeg skriblet videre det jeg opplevde som en sylskarp utbrodering:

- Vil dere være blant alle dem som snur seg fra Meg i denne tiden og går til noe som virker enklere? Eller vet dere at det bare er Jeg som har Livets Ord? Er dere villige til å velge, si ja, og stå for det som verden hater? Villige til å få mistenksomme blikk for Min skyld? 

Når er Mitt Folk klare til å gi slipp på denne verden som de har latt seg blande med? Når vil de legge bort synden på skjermene? Vil de rense seg på øye og øre? Vil de stå fast på Ordet Mitt, og spise og fylle seg med det slik at bare det som er Mitt Ord vil være det som kommer ut av deres munn?

 

Ta en ærlig sjekk, og om du trenger det, så ta en ærlig stund innfor Gud: 

- Er Jesu ord for harde for Deg, eller tar du de til deg som livets brød? 

  • Står du for Bibelens ord og lære?
  • Hva med de vanskelige stedene i Bibelen, er du villig til å innrette deg etter dem?
  • Unngår du å si det du tror på, i frykt for andres reaksjoner? 
  • Tenker du at 'noen burde stå opp for det her,' når det egentlig kanskje skulle være deg? 

 

Min opplevelse i disse ordene var at det er et '' fra Guds side.

Han har gitt oss så mye tid, så mange muligheter...

Det nærmer seg at Jesus kommer tilbake. Hva vil Han finne? 

Det er ikke DA vi gir over alt til Ham.

Det er nå. 

 

 

 

 

Følg med! 

 Få med deg når det kommer noe nytt herfra. 

Ikke noe spam herfra altså.