Lønn i himmelen?

Apr 26, 2022
Av Benedicte Mella

En slentrende kommentar vi kan lire av oss eller få høre, særlig når det er snakk om å gjøre en innsats for andre som ikke er direkte økonomisk lønnsom, er at "du skal få lønn i himmelen!" 

Lønn i himmelen har alt å gjøre med hvordan vi lever livene våre, og er på ingen måte en spøk! Men det er kanskje litt sensitivt å snakke om? Det burde vi gjøre mer, for Jesus gjorde det en hel del. 

La oss se på bare et lite utdrag:

Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis.           Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Matt.5.11-12.

Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Matt.6 (tre ganger på rad) 

Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig mann fordi han er rettferdig, skal få en rettferdig manns lønn.           Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal ikke miste sin lønn. Matt.10.41-42

Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal dere få stor lønn og være Den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Luk.6.35

 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning. Åp.22.12

Og la oss ta med et par eksempler fra Paulus også:

Den som planter og den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. 1.Kor.3.8

 Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Om nå noen bygger på grunnvollen med gull, sølv, edelstener, eller med tre, høy eller halm,             så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn. Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. 1.Kor.3.11-15

Det er liten tvil om at Bibelen er tydelig på at det er en lønn i himmelen, og Jesus ber oss tydelig om å fokusere på at det som venter oss der er solid og evigvarende rikdom (Matt.16.19). Det er også klart og tydelig at det ikke er en satt pakke, likt for alle, som gjelder. Vi kan samle skatter, vi får lønn etter som hvordan vi har levd. Det finnes "en profets lønn" og en "rettferdig manns lønn." Det finnes de som ikke har noen oppspart lønn, men som blir frelst som gjennom ild.

Noen kan tenke at det er nobelt å ikke tenke på lønn, men vi er faktisk oppfordret til å fokusere på at vi vil ha fullt utbytte! Gud lønner den som ivrig søker ham (Hebr.11.6). Gud har ikke et negativt perspektiv på det å ville ha lønn. Bibelen forteller oss at Jesus tenkte på det han hadde i vente, når han måtte holde ut lidelsen. Hvis Jesus gjør det skal vi nok ikke tenke oss for gode til å gjøre det selv. 

Hvordan sørger vi for god lønn? 

Så er vi altså frie til å glede oss over - og sikte mot å få - lønn i himmelen. Da er det jo viktig at vi forstår Guds lønningssystem, så vi ikke går på en bommert! Hvis vi lever ut fra verdens tankesett og system, kan vi jo stå i fare for å bedra oss selv. Guds tanker er ikke våre tanker, og Hans veier er ikke våre veier (Jes.55). Det som er stort for Gud, er ikke nødvendigvis tilsvarende det som er stort for oss, målt med verdens målestokk. Så la oss være nøye på å få tak i Guds tankesett, det som kommer fram i Hans ord. 

Det vi vet er at Gud ikke ser til det synlige, men til hjertet (1.Sam.16.7). Til og med dette kan ha blitt en klisjé for oss - men det er av evighetsbetydning for oss å forstå at Gud faktisk ser til hjertet! Det betyr at det avgjørende er at du har et oppriktig hjerte, uansett om mennesker forstår det eller anerkjenner det - fordi Gud ser det. Og Han er den som skal måle opp din evige lønn. 

Det betyr igjen at du kan tjene Gud med et oppriktig hjerte i det skjulte, og være rik i himmelen, uten at noen på jorden tror eller aner noe om det. Du kan gi et glass vann til den tørste, du kan se den ensomme, du kan være vennlig når du har mest lyst å ta hevn. Og i alt det kan du være skråsikker på at Gud ser det og lar ikke en eneste handling fra ditt oppriktige hjerte gå ulønnet. 

Noen ganger glemmer vi at Gud er sånn, og så måler vi livene våre med menneskelig og verdslig målestokk. Hvor imponerende ser det ut? Hvem anerkjenner oss? Er vi med i den gode klubben? Ingen ting av dette har noen gang hatt avgjørende betydning for Han som ser oss og som setter sitt anerkjennende blikk i oss, nettopp her og nå, hvor vi er og lever mesteparten av våre liv i den skjulte hverdagen.

Vær ved godt mot og vend ditt hjerte i oppriktighet til Ham!

 Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd.     La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.     Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.     Men når Kristus, vårt liv, åpenbarer seg, da skal også dere åpenbares i herlighet sammen med ham. Kol.3.1-4

Følg med! 

 Få med deg når det kommer noe nytt herfra. 

Ikke noe spam herfra altså.