250,- pr.samling

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Ta det videre!

Se, jeg legger dine byggesteiner i spydglans, og bygger grunnmuren din med safirer. Jes.54:11

Er det tid for å ta en titt på byggesteinene i livet ditt?

Ingen ting er viktigere enn det fundamentet vi bygger på. Du kan ha vært en kristen i mange år, kanskje et helt liv, og likevel ha behov for justeringer på det helt grunnleggende. Det er vi mange som har erfart og stadig erfarer. 

I denne settingen som vi åpner opp for nå, er det akkurat det vi fokuserer på.
Du er velkommen til å bli med i en intensiv gruppe-veiledning setting, hvor vi over 10 uker, fra 27.mars til 30.mai (tirsdager) kl.20-21, går på dybden i egne liv, sammen. Erfaringen tilsier at en slik prosess kan gi langvarige, positive endringer. En liten justering kan ha store konsekvenser på lang sikt! 

Du får:

  • En liten, forpliktet gruppe som møtes på nett med bilde på så vi kan se hverandre.
  • Vi har taushetsplikt, og stor omsorg for og tid til hverandre.
  • Vi har et klart fokus på hva vi vil og hvorfor vi er her, nemlig å gå videre med Jesus i livet vårt. For å gjøre det trenger vi et godt, sunt, Bibelsk fundament, og hjelp til å avsløre og fjerne løgntanker, strev og kaos som ikke er fra Gud. 
  • Du får dele (innenfor en tidsramme) fra din prosess ukentlig.
  • Du får lytte til andre og vokser også gjennom å følge deres reiser og tilbakemeldingen de får.
  • Du får personlig input fra lederen både i samlingen og ikke minst skriftlig på mail i etterkant av hver samling.
  • Du får personlig forbønn.
  • Det blir delt praktiske nøkler i hver samling.
  • Du vil oppleve en økt motivasjon, få nytt håp og kjenne deg løftet så du kan ta de nødvendige skrittene, endre tankemønstre, vokse i tro og skape de gode vanene. 

Som noen kalte det: "En PT (personlig trener) for ditt åndelig liv!"

PRAKTISK INFO: 

Vi møtes online via en link du får tilsendt på mail.

Oppstart: tirsdag 27.mars 2023, kl.20.00. Samlingene varer i 60 - 75 min. 

Deretter møtes vi hver uke i ti uker, altså til og med 30.mai. 

HUSK Å SETTE AV TIDENE I KALENDEREN NÅR DU MELDER DEG PÅ. 

Gruppeleder er Benedicte Mella.

Obs: vi forventer at samlingene prioriteres, da det er viktig for dynamikken at vi følger hverandre gjennom prosessen. Dersom det likevel skulle være ganger det ikke går, kan du sende en mail til gruppeleder den aktuelle uken og informere om fraværet. Du kan likevel motta en personlig tilbakemelding den uken.  

What People Are Saying:

Det har vært utrolig fint å få gå sammen med andre som ønsker å komme inn i en nærmere og dypere relasjon med Jesus. Den personlige tilbakemeldingen du får etter hver gruppesamling har vært nyttig for å komme videre.

Deltager i en TA DET VIDERE gruppe

Ta det videre har vært en øyeåpner for meg på flere måter. Det å høre andre sine tanker og perspektiv på livet med Gud har vært berikende. Det å få skriftlig tilbakemelding etter hver samling på mail var virkelig noe som jeg satte stor pris på med 'ta det videre.' Helt konkrete tips, råd og tanker som jeg etter endt kurs fortsatt kan bruke og anvende i livet. Takknemlig for å ha vært med.

Deltager i en TA DET VIDERE gruppe

For meg har det vært en velsignelse å ha noen å stå sammen med på denne måten over en lengre periode. Jeg opplever at jeg har fått et bredere og dypere perspektiv på livet med Gud og hva Han har kalt meg til. Anbefales!

Deltager i en TA DET VIDERE gruppe