HER KAN DU LESE LITT OM

FASTE

 

 

 

 

Faste

Jesus sa, "når dere faster"

Disiplene fastet. Det har alltid vært en del av det åndelig livet. Gud kalte mange til faste i Bibelen. Også Jesus selv hadde minst en forlenget fasteperiode og mest sannsynlig jevnlig faste i hverdagslivet.

Etter at Jesus hadde dratt opp til himmelen og apostlene stod i tjeneste, var fasten en naturlig del av tjenesten.

Apostlenes gjerninger 13: 1-3

Apostlenes gjerninger 14: 23

Fasten har vært vanlig i det kristne livet gjennom hele historien.

Fortsatt er det mange som faster ukentlig, etter mønster fra jødene (som de første kristne var vant til). Gjerne to dager i uken (onsdager og fredager, eller annet).

Fastens grunnleggende hensikt

- Fasten er gitt oss av Gud som et åndelig 'redskap' og vi kan derfor stole på at den har en effekt og virkning

- Faste innebærer å omfavne en tid med forøkt konsentrasjon og fokus på Gud.

- Faste innebærer å frivillig omfavne svakhet.

- Faste svekker oss fysisk og mentalt mens vi posisjonerer oss fremfor Gud slik at hjertet vårt kan bli mykere og bli mer sensitivt og i stand til å ta imot mer fra Gud.

”Fasten er å med hele seg foretrekke Gud og Hans skatter, fremfor denne verden og alt den kan tilby."

Faste i Bibelen

I Bibelen kan vi se ulike faster, for forskjellige grunner og hensikter:

 • Å sette sitt hjerte på Herren for å være ham til behag (Daniel: 9:3)
 • Å bekjenne synd / bryte med noe / ta et oppgjør (Daniel 9:20)
 • Behov for tydelig veiledning og svar (Apgj. 13 og 14)
 • Å stoppe kriser (1.Sam.1:7, Joel 2, Ester 4:15-17)
 • Behov for mer av Guds kraft (Matteus 17: 21)
 • For å få større forståelse (Daniel 10)
 • Behov for gjennombrudd (2.krøn.7.14)
 • Drive ut demoner / rive ned festningsverk (Matt.17.21)

"Daniel-faste"

I bønneaksjonen "Jeg er Norge" refererer vi til såkalt "Daniel-faste." Begrepet er hentet fra Daniels bok. Daniel var en ung israeler i eksil i Babylon, og ble utvalgt til å opplæres ved den fremmede kongens slott. Der valgte Daniel og de tre vennene hans å leve på grønnsaker og vann, framfor "å gjøre seg uren med kongens fine retter" (Daniel 1:8). 

I grunnteksten viser ordet som forklarer hva de spiste egentlig til "alt som kommer fra frø." En kan derfor definere "Daniel-faste" med å spise alt som kommer fra frø.

Du kan gjøre "Daniel-faste" de 21 dagene i bønneaksjonen, eller deler av perioden. Du kan eventuelt kombinere den med å faste på bare vann i "Ester-fasten" (se ved siden av). 

Merk! Du kan være med i bønneaksjonen uten å faste. 

"Ester-faste"

De siste 3 dagene av bønneaksjonen, fra 14. mai kl.07, til 17. mai kl.07, vil mennesker over hele landet samles til det vi har valgt å kalle en "Ester - faste."

Ester, sammen med sin eldre slektning, Mordekai, inviterte med seg hele folket til å faste i 3 dager og netter for jødene da de var i en krisesituasjon (se Ester 4:15 - 17).

"Ester-faste" brukes gjerne når det er nasjonal krise, og av 'hele folket sammen.' Vi opplever at Norge er i en situasjon der vi er desperate etter Guds inngripen. Derfor vil vi sammen be og faste for folket og landet vårt.

Ester og folket fastet uten mat og drikke. Vi anbefaler at du drikker vann. Om du trenger å faste noe annerledes, gjør det du kjenner og kan - med hele ditt hjerte, innfor Gud.

Praktiske retningslinjer

I vår tid er det vanlig å si at vi kan faste fra mange ting, som for eksempel skjermbruk. Dette er gode ting å gjøre! Samtidig vil vi være tydelig på at når Bibelen snakker om faste, så betyr det per definisjon å avstå fra mat.

Det å avstå fra mat innebærer utfordringer for kroppen. Samtidig så vet vi at en godt gjennomført faste også er sunn og ikke skadelig for kroppen. 

Her følger noen opplysninger og tips til en praktisk gjennomføring av faste. 

 • Faste er alltid frivillig!
 • Faste er ikke slanking og hjelper heller ikke med slanking (kroppen vil kompensere etter fasten)
 • hvis du har helseproblemer bør du ta kontakt med lege før du faster
 • Gravide og ammende bør ikke faste fullt fra mat. Og hvis de faster "Danielfaste" bør de vurdere å legge til fisk og ost
 • Dersom du har psykiske problemer eller erfaringer med spiseforstyrrelser vil vi anbefale at du kontakter legen din eller en som følger deg opp – og at du eventuelt følges opp igjennom fasteperioden og i etterkant
 • Ved lengre faster trenger kroppen salter. Det finnes flere måter å få i seg salter på, dette kan du Google.
 • Vær obs på at når du bryter fasten bør det skje forsiktig og gradvis. Det er stor forskjell på hvordan vi tåler å gå over til å spise 'vanlig mat.' (Dersom du, som mange av oss, bryter fasten på 17. mai så kanskje tenk "fest, men ikke fråts" den dagen, ikke minst når det gjelder frokosten.) Legg merke til hvordan kroppen reagerer og ta det deretter. 

"Erfarne fastere" deler noen tips:

 • Be Gud om nåde og hjelp til å faste
 • Start kort og enkelt.
 • Kjenn etter på fokuset ditt over tid. Hvis du begynner å blande sammen, for eksempel med helse / slanking, så legg det vekk og konsentrer deg heller om bønnen.
 • Bestem deg for hvordan du skal faste og hvor lenge på forhånd. Kun endre det hvis du blir fysisk dårlig (ut over vanlige plager ved faste) eller du får problemer med punktet over.
 • Det er ofte hardest det første døgnet. Hold ut! 
 • Minn deg selv om at du kan spise igjen om tre dager. Og resten av livet. Øv deg i å ikke måtte tilfredsstille umiddelbare behov, om de er aldri så sterke.
 • Når du kjenner sult, bruk den til å minne deg selv om at du lengter etter Gud. Mer enn kroppen trenger mat, trenger du Gud, gjennombrudd, bønnesvar osv. 
 • Ikke fordøm deg selv, det gjør ikke Gud!
 • Gjerne faste sammen med flere. 
 • Ikke bli skuffet hvis du ikke opplever noe “unormalt” med Gud under fasten. Vi ser ikke alt som skjer i den åndelige virkeligheten.
 • Gudslivet, også fasten, er en langsiktig prosess og ingen ting er bortkastet vi vet at bønn og faste er gitt oss av Gud og at det virker uansett hva vi ser eller opplever. 
 • Ikke gi opp selv om du opplever deg sliten, trøtt, ufokusert, uinspirert etc. Gud er større enn din umiddelbare tanke eller opplevelse. Det er en overgivelse og en bønn i selve valget om å faste. Du fremstiller hele deg som et offer for Gud! 
 • Ikke tenk på deg selv som mer åndelig enn andre, fordi du faster. Det er et uttrykk for en dypere lengsel etter Gud, ikke en imponerende åndelighet.
 • Det med å ikke si til noen at vi faster handler om hjertets holdning, ikke at det må holdes hemmelig for enhver pris. Jesus sier jo det samme om vårt bønneliv (at det skal skje i det skjulte). Det betyr ikke at vi tror vi må holde hemmelig at vi har et bønneliv (Les Matteus 6: 1 - 17). Poenget handler om at vi har vår ære i vårt skjulte liv med Gud – og ikke ved å vise oss frem. Men, snakk gjerne med nære om det å faste, og stå sammen med noen. Det er bare til hjelp. 

 

Tilbake til nettsiden "Jeg er Norge"